Официален търговски и сервизен представител на

Официален търговски и сервизен представител на

  1. Начало
  2. /
  3. Търговски условия

Търговски условия

Единичните цени на машините , частите и аксесоарите са посочени под всеки продукт и са в български лева с включен ДДС.

Ценовата листа на фирмата и нейните дистрибутори е унифицирана за удобство на клиента.

Цените са валидни за една календарна година, считано от 1-ви Януари на съответната година. Промени се извършват при изменения от страна на производителите COMET S.p.a. и PTC – Италия, които своевременно се отразяват в действащата ценова листа.

За количества, при участия на изложения и на постоянни клиенти фирмата предлага търговски отстъпки и преференциални цени. Периодично се извършват и промоционални акции на определени модели машини. За своевременна информация може да се обърнете към търговския отдел на фирмата или да разгледате раздели „ПРОМОЦИИ “и „НОВИНИ “.

При закупуване на модел машина, който не е наличен към момента или при специален модел машина, за който е необходимо да се извърши доставка, клиентът заплаща капаро в размер от 30% от стойността с включен ДДС. Срокът на доставка в зависимост от модела машина, може да бъде над 10 работни дни от датата на извършване на авансовото плащане.

По желание на клиента големите машини и такива със специално предназначение могат да бъдат въведени в експлоатация от представители на фирмата. При пускането в експлоатация се провежда и безплатно обучение на персонала за работа с техниката обект на доставката.