Официален търговски и сервизен представител на

Официален търговски и сервизен представител на

  1. Начало
  2. /
  3. Лични данни

Лични данни

При използване на онлайн услугите на нашият сайт ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични отношения на определено физическо лице или такива с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като например: Вашето име, Вашият адрес или Вашият телефонен номер.

При посещение на сайта ни от Ваша страна се предоставят следните данни, които имат за цел осигуряването на функционирането на системите и да осигури информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на страницата, използван тип браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, имена на изтеглените файлове и Вашият ip-адрес.

Други Ваши данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, например при попълването на формата за контакт в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от нас за отговор на Вашите запитвания, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайтовете.

Предоставяне, продажба или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането или Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи ние да предоставим на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.

При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.

По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това имате право по определения в законодателството начин данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.