Официален търговски и сервизен представител на

Официален търговски и сервизен представител на

Пясъкоструйни системи

Пясъкоструйните системи са най-ефективните инструменти за шлайфане на повърхности и премахване на ръжда, боя и наслагвания. Триенето, което се получава върху третираните повърхности, генерирано от силата на водната струя, която се смесва с пясъка или амбразива, засмукани чрез системата, значително повишава ефективността на измиване. Comet предлага различни видове системи за бластиране с пясък/сода, от битови модели до професионални
такива, за да задоволят напълно нуждите на всички потенциални потребители.