Официален търговски и сервизен представител на

Официален търговски и сервизен представител на

Пянообразуватели

Пянообразувателите са специални аксесоари, които включват и резервоар за препарати. Нанасянето на препарата става посредством
Система „Вентури“ на изхода на пистолета. По този начин почистващият препарат, смесен с водата при ниско налягане, генерира гъста и ефективна пяна. COMET предлага различни видове пянообразуватели, както за битови, така и за професионални машини, които са с регулатор за препарата.